Aktuální Job Days

7.Mezinárodní JOB DAYS lekárstvo a zdravie v Bratislavě, 9.-10.března 2018

Vážené lékařky a lékaři, vážení absolventi lékařských fakult, 

7.Mezinárodní Job Days lekárstvo a zdravie v Bratislavě se již blíží! Ve dnech 9. -10. března 2018 se opět bude konat vrcholná akce pro všechny lékařky a lékaře, stejně jako tak absolventy lékařských fakult, kteří svůj další kariérní postup hledají v Německu, Rakousku anebo České republice. Zástupci velkého množství klinik, které se v Bratislavě představí vůbec poprvé, rádi zodpovědí veškeré dotazy návštěvníků. Slovenské lékařky a lékaři se v Německu, Rakousku a České republice těší velkému respektu. To platí i pro mladé lékařky a lékaře, kteří po svém studiu chtějí v Německu, Rakousku anebo České republice pracovat jako asistenční lékař anebo se chtějí dále vzdělávat. 20 TOP klinik a zdravotnických zařízení z Německa, Rakouska a České republiky přijede ve dnech 9. -10. 3. 2018 do Bratislavy se svým TOP managementem, vedoucími klinik a nemocnic stejně jako tak vedoucími personálních oddělení. Na místě budou také přítomni slovenští lékaři, kteří v zahraničí již pracují, aby také odpovídali na veškeré dotazy návštěvníků. 

Místo konání: Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A, Staré Mesto, Bratislava 

Otevírací doba:

Pátek, 9. 3. 2018

10:30 – 17:00 hod. 

Sobota, 10. 3. 2018

10:30 – 16:00 hod. 

Vstup zdarma, bez registrace. 

Dear doctors, dear medical students,

The doors of the 7th International Job Days for Medicine and Health are opening soon. This highlight for doctors and medical students who are looking for a professional career in Germany or Austria take place on 9 and 10 March 2018. Many hospitals will be presenting themselves in Bratislava for the first time in order to give visitors any information they request. Slovak doctors enjoy high reputation both in Germany and Austria. The same holds truth for young Slovak graduates and doctors who have the possibility to go through the training to become a specialist doctor or to start working as an assisting doctor in Germany or Austria. The job days event will be attended by 20 TOP exhibiting hospitals and medical facilities. You may pose any questions you may have about your future career opportunities in Germany and Austria directly to the senior managers, directors, HR experts as well as Slovak doctors who already work abroad.

Venue: Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A, Staré Mesto, Bratislava

Opening hours:

Friday: 9 March 2018

10:30 – 17:00 o'clock

Saturday: 10 March 2018

10:.30 – 16:.00 o'clock

Admission free, no registration.

9. Mezinárodní JOB DAYS lékařství a zdraví v Praze ve dnech 20.-21.10.2017

Highlight roku 2017 pro všechny české studentky a studenty lékařských fakult a lékařky a lékaře s atestací i bez atestace v Praze!

9. Mezinárodní job days lékařství a zdraví, které se uskuteční v Praze ve dnech 20.-21.10.2017, nabízí studentům a absolventům lékařských fakult stejně jako začínajícím lékařům i lékařům s atestací jedinečnou šanci dalšího kariérního plánování. Návštěvníci akce se mohou o všem, co je na práci v zahraničí zajímá, informovat přímo u TOP managerů zastoupených německých a rakouských zdravotnických zařízení stejně jako jejich hlavních a vedoucích lékařů a českých lékařů, kteří v Německu a Rakousku již pracují. Stejně tak je možné se přímo na job days ucházet o některou z nabízených volných pozic napříč všemi odbornostmi.

Studenti lékařských fakult od 3. ročníku si v rámci své návštěvy mohou dále sjednat hospitace či praxe v nemocnicích. Studenti 5. ročníků se již nyní mohou domlouvat na budoucí kariéře. Tato akce se díky svému jedinečnému konceptu již 9. rokem řadí mezi nejúspěšnější náborové akce lékařů. Veškeré rozhovory s nemocnicemi se každoročně konají ve velmi přátelské atmosféře, charakteristické pro celou dobu konání job days. Ačkoli se jedná o odborně zaměřený veletrh, jsou srdečně zváni i nejbližší osoby návštěvníků jako jsou rodiče, manželka, manžel či přítelkyně nebo přítel. V rámci doprovodného programu se uskuteční velká tombola o pobytové vouchery a další věcné a finanční výhry v celkové hodnotě 150 000 Kč. Na akci bude zastoupeno celkově 34 předních německých a rakouských zdravotnických zařízení včetně svého managementu.

Místo konání: NH HOTEL PRAGUE CITY, Mozartova 261/1, Praha 5-Smíchov

Otevírací doba:

Pátek dne 20.10.2017 od 10:30-18:00 hod.

Sobota dne 21.10.2017 od 10:00-16:00 hod. 

 

3.Mezinárodní JOB DAYS PRO ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PERSONÁL v Praze, ve dnech 20.-21.10.2017

3.Mezinárodní JOB DAYS PRO ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PERSONÁL nabízí zdravotním sestrám, bratrům a pečovatelskému personálu z České republiky možnost zaměstnání a dalšího budování kariéry v zahraničí, zejména v Německu. 

Německé TOP kliniky a nemocnice svou nabídkou volných pracovních míst pro zdravotní sestry/bratry a pečovatelský personál představí na 3.Mezinárodních JOB DAYS pro zdravotnický a pečovatelský personál v NH HOTELU PRAGUE CITY (Praha 5-Smíchov) a to ve dnech 20.-21.10.2017. Přítomni budou zástupci jednotlivých klinik a české zdravotní sestry/bratři, kteří v Německu již pracují. Žádna otázka tedy nezůstane nezodpovězena a jedině zde můžete získat podrobné informace o Vaší případné kariéře jako zdravotní sestra/bratr/pečovatel v Německu. 

Současně se pod jednou střechou konají i 9.Mezinárodní JOB DAYS lékařství a zdraví. 

Místo konání: NH HOTEL PRAGUE CITY, Mozartova 261/1, Praha 5-Smíchov 

Otevírací doba:

Pátek, dne 20.10.2017 od 10:30 do 18:00 hod.

Sobota, dne 21.10.2017 od 10:00 do 16:00 hod. 

6.  Mezinárodní JOB DAYS lékárstvo a zdravie v Bratislavě 2017- spokojení vystavovatelé a nadšení odborní návštěvníci

Ve dnech 9.-10.3.2017 se v Bratislavě uskutečnily 6.  Mezinárodní job days lékařství a zdraví. Tuto akci navštívilo 354 odborných návštěvníků z řad lékařek a lékařů stejně jako čerstvých absolventů a studentů lékařských fakult. Ve srovnání s rokem 2016 se jedná o 26% nárůst počtu návštěvníků. Akci navštívilo více než 100 studentů lékařských fakult, kteří svá studia ukončí v roce 2017 a kteří mají zájem o práci v Německu a Rakousku. Vystavovatelé vyjádřili svou spokojenost s uplynulou akcí v neposlední řad i tím, že si ihned po skončení akce rezervovali svá místa i pro nadcházející ročník. 7.  Mezinárodní job days lékařství a zdraví se uskuteční ve dnech 9.-10.3.2018. Přípravy na tuto akci byly již zahájeny. Výše uvedená čísla a výsledky spolu s unikátním konceptem řadí Mezinárodní job days lékařství a zdraví mezi největší náborové akce lékařského personálu v Evropě.      

6. Mezinárodní JOB DAYS lékařství a zdraví v Bratislavě ve dnech 10.-11.3.2017

Přípravy na 6. Mezinárodní JOB DAYS lékařství a zdraví běží na plné obrátky. Do Bratislavy dorazí 20 špičkových nemocnic z Německa a Rakouska včetně členů svého vedení a personalistů, aby odborným návštěvníkům poskytly veškeré informace o kariéře v zahraničí. Tato akce v Bratislavě je pro celou řadu nemocnic absolutním highlightem. Zcela poprvé se na této akci v Bratislavě prezentuje také česká nemocnice. 

Slovenští lékaři a slovenské lékařky, stejně jako studenti lékařských fakult, mají o práci v Německu a Rakousku velký zájem. Pořadatel akce, renomovaná Agentura RTK International, obdržela od zdravotnických zařízení, které se zúčastnily akcí JOB DAYS v uplynulých letech, ty nejlepší reference.Vystavujícím nemocnicím se podařilo zaplnit celou řadu nabízených pozic napříč všemi odbornostmi již přímo na akci nebo bezprostředně po ní. Hotel Austria Trend Hotel, ve kterém se akce uskuteční, nabízí díky své centrální poloze ty nejlepší předpoklady pro dosažení vysoké návštěvnosti. V případě Vašeho zájmu o další informace k této akci prosíme o zaslání emailu obchodnímu vedení Agentury RTK International na adresu rtk@agentura-rtk.cz (pro komunikaci v němčině) nebopr@agentura-rtk.cz (pro komunikaci v češtině).   

 

8. Mezinárodní Job Days lékařství a zdraví ve dnech 21.-22.10.2016 proběhly opět velmi úspěšně!

Akci navštívilo 540 odborných návštěvníků z řad atestovaných lékařek a lékařů, začínajících lékařů, čerstvých absolventů a studentů lékařských fakult a kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Ve stejném termínu se pod stejnou střechou zároveň uskutečnily 2. Mezinárodní Job Days pro zdravotnický a pečovatelský personál.

Po klidnějším dopoledne v pátek 21.10.2016 se prostory začaly po 12:00 hodině plnit odbornými návštěvníky. Zahraničním vystavovatelům, kterými bylo celkově 34 špičkových zdravotnických zařízení a klinik z Německa a Rakouska, a to včetně rakouských fakultních nemocnic, se na základě řady rozhovorů s návštěvníky podařilo obsadit první nabízené pozice vhodnými kandidáty již v pátek. Nepřekvapí tedy, že pořadatel akce, renomovaná pražská Agentura RTK International, si vysloužila poděkování mnoha vystavovatelů již za tento první úspěšný den, kdy se na job days přišlo podívat celkem 205 zájemců o práci v zahraničí. 

Výstavní prostory byly v sobotu 22.10. zaplněny velmi slušně již od rána až to pozdních odpoledních hodin, kdy do večera bylo evidováno dalších 335 odborných návštěvníků, kteří se přišli k zastoupeným nemocnicím a jejich vedení informovat na kariérní možnosti v Německu a Rakousku. Z pohledu vystavovatelů se jednalo o velmi úspěšné job days. Jasným důkazem je skutečnost, že naprostá většina zúčastněných nemocnic si ihned po ukončení akce v sobotu 22.10. rezervovala výstavní prostory i pro rok 2017. Obsazenost job days v roce 2017 je již nyní 95%. Pro vedení Agentury RTK International je velmi potěšující zprávou, že zdravotnická zařízení, která se letošní pražské akce zúčastnila poprvé, provedla závazné rezervace i na další rok. Termín příštích pražských Mezinárodních job days lékařství a zdraví byl

stanoven na 20.-21.10.2017. Agentura RTK International jako pořadatel akce obdržela i letos celou řadu velmi pozitivních písemných referencí od vedení zastoupených nemocnic a klinik. Tyto reference jsou zájemcům o účast v roce 2017 kdykoli k dispozici. Vedení Agentury RTK International si však neoddechne ani v následujících týdnech, neboť příští velká akce, 6. Mezinárodní Job Days v Bratislavě ve dnech 10.-11.3.2017, se již nezadržitelně blíží a jejich úspěšná příprava je aktuálně tou nejvyšší prioritou.                 

8. Mezinárodní JOB DAYS lékařství a zdraví a 2. Mezinárodní JOB DAYS pro zdravotnický a pečovatelský personál se konají v Praze ve dnech 21.-22.10.2016.

Přípravy na 8. Mezinárodní JOB DAYS lékařství a zdraví a 2. Mezinárodní JOB DAYS pro zdravotnický a pečovatelský personál, které se konají v Praze v dnech 21.-22.října 2016 běží již na plné obrátky. 

Jako místo konání jsme i tentokrát zvolili NH CITY HOTEL Praha. Celkově se letošních JOB DAYS zúčastní 40 klinik a zdravotnických zařízení z Německa a Rakouska. 25 klinik se této prestižní akce zúčastní již poosmé. Očekáváme až 800 odborných návštěvníků a to z řad lékařek, lékařů, absolventů a studentů LF a samozřejmě i zdravotnického a pečovatelského personálu. 2. JOB DAYS pro zdravotnický a pečovatelský personál se konají stejně jako minulý rok souběžně a pod jednou střechou s 8.JOB DAYS lékařství a zdraví. 

Misto konání: NH PRAGUE CITY HOTEL, Mozartova 261/1, Praha 5-Smíchov (stanice metra B "Anděl")

Otvírací hodiny: pátek 10:00 – 18:00 hodin, sobota 10:00 – 16:00 hodin (platí pro obě akce)

VSTUP ZDARMA A BEZ REGISTRACE!

Upozornění: vstup je povolen pouze lékařkám, lékařům, studentům LF, absolventům LF a zdravotnickému a pečovatelskému personálu! Personálním agenturám a jiným subjektům vstup na akci není povolen.

V případě dalších dotazů je Vám k dispozici:

Randolf T.Kunert, generální manažer JOB DAYS Praha a Bratislava 

E-Mail: rtk@agentura-rtk nebo pr@agentura-rtk.cz