Kontakty

Agentura RTK international
Zubrnická 845/3
190 00 Praha 9

PR@agentura-rtk.cz
Mobil:  +420-604 78 63 47

Cestování a turistika

Proběhlé turistické projekty

Agentura RTK international byla oceněna v projektu "TouPlus Bayern 2010"

Každé dva roky se uskutečňuje soutěž TouPlus Bavorsko, ve kterém jsou Bavorským ministerstvem pro hospodářství oceňovány nejlepší turistické projekty.
Turistický program "Mezinárodní turistická setkání mezi stověžatou Prahou a nositelem Unesco-dědictví městem Regensburg", se v soutěži TouPlus Bayern 2010 umístil na 4.místě a sice hned za ADAC Jižní Barorsko, Německou železniční společností a městem Pasov, kteří obsadili 1-3.místo. "S ohledem na celkem 33 soutěžících, můžeme 4.místo považovat za velký úspěch": řekl Randolf Kunert, obchodní ředitel Agentury RTK. Výše uvedený turistický projekt se uskutečnil pod vedením obce Eschlkam v čele s prvním starostou panem Josefem Kammermeierem a vedoucím turistického střediska panem Josefem Altmannem, kterému byla v roce 2010 propůjčena medaile za Bavorskou pohostinnost. Na české straně projekt úspěšně uskutečnila Agentura RTK international v čele s obchodním ředitelem panem Randolfem T. Kunertem.

Obec Eschlkam pozvala Agenturu RTK international na tiskovou konferenci

S velkou radostí přijala Agentura RTK international, zastoupená panem Randolfem T.Kunertem, pozvání prvního starosty obce Eschlkam pana Josefa Kammermeiera a vedoucího turistické centrály Eschlkam pana Josefa Altmanna na tiskovou konferenci (pozn. p.Altmann v květnu 2010 obdržel od Bavorského státního ministerstva medaili za svou práci v oblasti propagace bavorské pohostinnosti). Tisk zastupovala novinářka Marianne Schillbach z Kötzingerských novin. Starosta Kammermeier: "Se současnou spoluprací při uskutečňování společných turistických projektů jsem velice spokojen a jsem Agentuře RTK international za jejich vysoké nasazení při uskutečňování společných projektů v České republice velice vděčen." Účelem tiskové konference a následného pozvání všech zúčastněných na radnici obce bylo zviditelnění spokojenosti vzájemné spolupráce při uskutečňování příhraničních projektů, stejně jako dalších plánů na rok 2011. Na další spolupráci se obě strany již velice těší, aktuální projekt – cesta na kolech z Prahy do Plzně a dále do Eschlkamu, s více než 30 zúčastněnými, se koná již v červnu 2010.

Popisky fotografie:
Vlevo: první starosta Josef Kammermeier
Naproti: Randolf T.Kunert – Agentura RTK international
Vpravo: Josef Altmann – vedoucí turistické centrály obce Eschlkam

Agentura RTK international se od vedení turistické skupiny "Internationale Wanderbegegnungen" dočkala nejvyššího uznání!

Agentura RTK international se od vedení turistické skupiny "Internationale Wanderbegegnungen" dočkala nejvyššího uznání. Vedoucí turistického centra v Eschelkamu, pan Josef Altmann, který turistickou skupinu "Jakubská poutní cesta ze stověžaté Prahy na Svatou horu u Příbrami" vedl, cestu komentoval: "Jakubská poutní cesta z Prahy do Příbrami byl prostě sen. Organizační zajištění akce, což zahrnovalo také ubytování a večerní program pro účastníky, byl ze strany Agentury RTK international zorganizován naprosto profesionálně a bez chyby." Stejného názoru bylo i dalších 31 turistů, kteří na tento zážitek nezapomenou. Agentura RTK interntional byla již pověřena dalšími turistickými projekty.

Projekt Jakubská poutní cesta ze stověžaté Prahy na Svatou horu u Příbrami

Agentura RTK international se stala partnerem střediskové obce Eschlkam / Bavorsko a byla pověřena organizací a poradenstvím u příležitosti konání turistického programu na rok 2010 v České republice – projekt Jakubská poutní cesta ze stověžaté Prahy na Svatou horu u Příbrami.

Trasa poutní cesty: Praha – Příbram – Dobříš. V krátké době byly všechny přípravy úspěšně ukončeny. Jednalo se o absolutní vrchol mezinárodní turistiky, kterou pravidelně organizuje obec Eschlkam-Bavorsko. První poutní skupina dorazila do Prahy dne 29.4.2010. Celkem se této poutní cesty zúčastnilo 31 turistů. Na základě vysoké spokojenosti ze strany pořadatele akce,  byla Agentura RTK international pověřena organizací dalšího turistického projektu, který se bude konat v červnu 2010.