Kontakty

Agentura RTK international
Zubrnická 845/3
190 00 Praha 9

PR@agentura-rtk.cz
Mobil:  +420-604 78 63 47

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů

Naše společnost Agentura RTK international, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu Praha, oddíl A, vložka 54383 provozuje činnost dle výpisu z obchodního rejstříku. Pokud jste naším zákazníkem, svěřujete nám své osobní údaje, které v souladu s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) interně jako správce zpracováváme, tj. sami určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše osobní údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Webová stránka www.agentura-rtk.cz

Naše webové stránky si můžete prohlížet bez přihlášení, to znamená, že nevyžadujeme zadání jakýchkoliv osobních údajů.

Cookies

Naše webové stránky používají Cookies. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze s Vaším souhlasem a pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Bannery

Naše webová stránka obsahuje reklamní bannery třetích stran s propojením na jejich webové stránky. Za obsah těchto stránek neručíme a pokud na banner kliknete a budete si partnerské webové stránky procházet či prohlížet, informujte se prosím nejdříve o ochraně osobních údajů těchto stran a používání cookies. V případě jakékoliv protizákonné činnosti o ochraně osobních údajů u těchto partnerů nám prosím napište, banner bude okamžitě z našich webových stránek odstraněn.

Facebook

Zásady používání dat na facebooku naleznete zde: https://www.facebook.com/policy.php

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): Poskytování služeb a plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. Přímý marketing – zasílání nabídek a novinek: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, případně název firmy) používáme k rozesílání nabídek a novinek per e-mail a to pouze z oblastí, o které se u nás zajímáte anebo v kterých vzájemně již spolupracujeme. Děláme to tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Nabídkové e-maily můžete kdykoliv odvolat a požádat o výmaz Vaší kontaktní e-mailové adresy.

Služby newsletteru nevyužíváme, případné nabídky zasíláme jednotlivě přímo na Váš e-mail.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420-604-786347 nebo na e-mail: pr@agentura-rtk.cz

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje slouží a jsou zpracovávány pouze k interním účelům Agentury RTK international a nejsou poskytovány třetím stranám vyjma partnerů Agentury RTK international, kteří plní závazky a smlouvy uzavřené s naší agenturou anebo na základě Vaší objednávky. Tato zpracování jsou v souladu s GDPR a personál je řádné proškolen. Kdykoliv nás můžete vyzvat a my Vám předložíme seznam, kdo a proč Vaše údaje zpracovával. Všichni naši partneři jsou vázáni mlčenlivostí.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

V tomto případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní ode dne Vašeho písemného sdělení se žádostí o výmaz.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i třetí, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.