Kontakty

Agentura RTK international
Zubrnická 845/3
190 00 Praha 9

PR@agentura-rtk.cz
Mobil:  +420-604 78 63 47

Aktuální informace

8. Mezinárodní Job Days lékařství a zdraví ve dnech 21.-22.10.2016 proběhly opět velmi úspěšně!

Akci navštívilo 540 odborných návštěvníků z řad atestovaných lékařek a lékařů, začínajících lékařů, čerstvých absolventů a studentů lékařských fakult a kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Ve stejném termínu se pod stejnou střechou zároveň uskutečnily 2. Mezinárodní Job Days pro zdravotnický a pečovatelský personál.

Po klidnějším dopoledne v pátek 21.10.2016 se prostory začaly po 12:00 hodině plnit odbornými návštěvníky. Zahraničním vystavovatelům, kterými bylo celkově 34 špičkových zdravotnických zařízení a klinik z Německa a Rakouska, a to včetně rakouských fakultních nemocnic, se na základě řady rozhovorů s návštěvníky podařilo obsadit první nabízené pozice vhodnými kandidáty již v pátek. Nepřekvapí tedy, že pořadatel akce, renomovaná pražská Agentura RTK International, si vysloužila poděkování mnoha vystavovatelů již za tento první úspěšný den, kdy se na job days přišlo podívat celkem 205 zájemců o práci v zahraničí.

Výstavní prostory byly v sobotu 22.10. zaplněny velmi slušně již od rána až to pozdních odpoledních hodin, kdy do večera bylo evidováno dalších 335 odborných návštěvníků, kteří se přišli k zastoupeným nemocnicím a jejich vedení informovat na kariérní možnosti v Německu a Rakousku. Z pohledu vystavovatelů se jednalo o velmi úspěšné job days. Jasným důkazem je skutečnost, že naprostá většina zúčastněných nemocnic si ihned po ukončení akce v sobotu 22.10. rezervovala výstavní prostory i pro rok 2017. Obsazenost job days v roce 2017 je již nyní 95%. Pro vedení Agentury RTK International je velmi potěšující zprávou, že zdravotnická zařízení, která se letošní pražské akce zúčastnila poprvé, provedla závazné rezervace i na další rok. Termín příštích pražských Mezinárodních job days lékařství a zdraví byl

stanoven na 20.-21.10.2017. Agentura RTK International jako pořadatel akce obdržela i letos celou řadu velmi pozitivních písemných referencí od vedení zastoupených nemocnic a klinik. Tyto reference jsou zájemcům o účast v roce 2017 kdykoli k dispozici. Vedení Agentury RTK International si však neoddechne ani v následujících týdnech, neboť příští velká akce, 6. Mezinárodní Job Days v Bratislavě ve dnech 10.-11.3.2017, se již nezadržitelně blíží a jejich úspěšná příprava je aktuálně tou nejvyšší prioritou.